FORSIDE

Home/index

 

Om psykopati og Parterapi

samt andre emner

 

At leve sammen med en psykopat er en meget alvorlig sag, næsten tragisk for den det går ud over, men også til stor skade for pårørende. Offeret har desværre ofte en eklatant mangel på kendskab til psykopatens karakter og tænkemåde.

Læs om hvorledes du kan tackle psykopaten og standse den udnyttelse og ekstreme nedgørelse af dig, som finder sted.

 

Parterapi er en god starterplatform, som i mange tilfælde kan løse problemer.

 

Redigeret den 5.maj.2016af psykolog Henrik C.P. Krarup Copyright. Kopi af hele eller dele psyke.dk

er omfattet af copyright. Der skal gives tilladelse til copiering,med mindre det er til personligt brug

Artikelfortegnelsen ses nedenfor.

 

Har du spørgsmål ?

 

Er der enkelte personlige spørgsmål, kan du kontakte psykologen Henrik C. P. Krarup. Det vil være en fordel med en klar formulering. Psykolog Henrik C. P. Krarups telefonnr. er 2073 7609. Brug eventuelt sms eller e-mail på adr. krarup.henrik@gmail.com

Kontakt tidspunkter:Telefonsamtale foretages altid indenfor almindelig arbejdstid, hvorimod sms og e-mail kan afsendes på alle tidspunkter. Skriftlige besvarelser sker hurtigst muligt, dog ikke lørdag søndag, helligdage og i ferier. med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Alle henvendelser er omfattet af psykologernes tavshedspligt.

 

Nytten af artiklerne

 

De fleste læsere vil forholde sig til artiklernes teorier og oplysninger på en overfladisk måde, ligesom du ser på oplysningerne igennem en glasvæg. Eksemplerne og viden bliver først for alvor nyttige for dig, såfremt du inddrager og sammenligner oplysningerne med dine egne erfaringer. Dvs. at eksemplerne og oplysningerne her kan hjælpe dig med at sætte dine egne erfaringer i relief.

Dvs. artiklerne kan give dig ny viden. Du kan bruge den nye viden som afsæt eller som baggrund for dine oplevelser, når du arbejder med problemet, f.eks. din situation med en psykopat eller ved andre problemer, hvoraf nogle f.eks. er beskrevet i nærværende artikler.

 

 

Psykopati

Tæt og varig forbindelse med en psykopat, giver alvorlige psykiske skader, hvor du (offeret) føler sig fanget. Har du observeret mærkelige karaktermæssige afvigelser, grænseoverskridende handlinger, bør du i din egen interesse sammenholde dem med tidligere og senere tilsvarende episoder. Du kan derefter se, om du kan finde lignende symptomer i de artikler nedenfor, som omhandler psykopater. 

 

Hvis du mener, at din situation på sigt føles uudholdelig, trods gentagne forsøg på at løse din fastlåste situation, må du alvorligt overveje, om du vil trække dig ud af forholdet. Der er så mange relationer omkring ham, som du ikke mener, du kan slippe. Det er også årsagen til at du har overvejet mange gange, men alligevel endt med at forsætte.

 

Det der skal til er en fornuft-vurdering af det du har oplevet, så du med din intelligens kan komme til en beslutning. Kan du ikke overse denne vanskelige proces, må du henvende dig til en psykolog, som har stor erfaring med dem som er skadet af psykopater.

 

Det er derfor afgørende for dig, at du får den rette terapeut. Klik på Terapeut valg. Læs om forskellene mellem faggruppen psykolog, psykoterapeut og psykiater. Der er markante uddannelsesmæssige forskelle, som gør en stor forskel for din situation.

 

 

ARTIKLERNE:

3 Hvorfor blev han psykopat revision

4 Valg af den rigtige terapeut.

4a Psykopaten og samtaleterapi?

7 Din virkelighed med psykopaten

9b Kan jeg frelse min psykopat. 2.del

9e Kender du dine følelser for psykopaten?

10 Valg af terapeut. Vigtige forskelle.

11) Mistanken om psykopatiske træk

11a Hvilke kontrolmidler har psykopaten

11c Pleasingens alvorlige følger. Behagesyge, tab af selvværd, forsvarsløs

 

Parterapi

 

Parterapi anvendes, når parterne genagne gange har forsøgt at klare egne problemer. Løses de ikke der, kommer individuel terapi i spil

12a Win win processen bør alle bruge

 

Individuel terapi er en dybere personlig terapiform, som er meget effektiv. Der sker en udredning af de dybereliggende årsager. Individuel terapi anvendes også, hvis du føler, at du ikke kan overskue din situation på den lange bane, dvs. elementær viden om vigtige psykiske påvirkninger i tiden op til din nutiden. Et individuelt terapiforløb tager lidt længere tid, da flere faktorer skal udredes..

 

Angst

 

Angsten har en gennemgribende rolle i næsten et hvert psykisk problem. Der er mange former for angst. Angst er årsagen til de fleste problemer. Prognosen er god, da de fleste angstformer kan behandles effektivt.

23 Angstens natur. Kender din angst

26 Panikangst ptd, post traumatisk disorder

27 Social angst

28 Angst-bekymring af ubehandlet angst

29 Neurotisk angst

29a Angst, behandling af angst

 

Sorg

 

Sorg viser sig på mange måder, ved tab af forældre og slægtninge mm. Tab af en elsket, personlige tab, f.eks. af ens egen troværdighed, ære, selvværd, ære eller materielle goder.

 

Sorgen bør ikke være det bærende element i dit fremtidige liv, men det er ok at den fylder meget i begyndelsen. Der foregår en mentalhygiejnisk proces, som søger at genoprette den mentale balance, så at du kan vende tilbage til det normale liv.

 

Derfor er dyrkning af sorg, eller fortrængning af sorg, to yderpunkter, som skader dig, hvis de overdrives. Andre psykiske problemer, som var tilstede inden tabet kan forstærke sorgen. Dine medmennesker er ikke gode til at gøre opmærksom på en dyrkning af sorgen.

.

30 Sorg generelt

31 Sorgens 4 faser

32 Livets grundbetingelser. er vigtig baggrundsviden i styringen af livet, nange tror, at alt kan repareres.

 

Opdragelse.

 

33 Basal tryghed. 1.del basic trust

34 Basal tryghed. 2. del. basic trust.

36 Forkælelse 1.del

35a Opdragelse 1. del

35b Opdragelse og sexualitet 2. del

37 Om forkælelse 2.del

 

Krise og lavt selvværd

 

Kriser er defineret som kortvarige. De er dybt frustrerende. Krise opstår, når gamle rutiner kommer til kort. Definitionen på en krise er netop, at der ingen umiddelbar løsning eksisterer og at en ny løsning skal findes.

 

38 Kriser generelt

39 Kriser, hvad kan gøres her og nu

 

Ondt i psyken & filosofiske tanker

 

Det handler om, at kunne vurdere egen viden (ekspertise) og værdi. Når du kender dine ressourcer og bliver klogere, kan du ved at vurdere dine omgivelser i relation til dig selv, bedre vælge fra og til. Psykologen kan give dig et godt modspil. samt være tovholder i din udviklingsproces.

 

41 Lavt selvværd 1.del

42a Lavt selvværd 2.del

42b Lavt selvværd 3.del

 

43 Brug livshistorien - bedre selvværd

44 Omstillings parathed, er det en god ide

45 Livsglæde

 

46 Notat teknik, en uundværlig hjælp

47* Venner som rådgivere. Det er ikke den bedste ide

48 Stress

48 Stress og udbrændthed

 

49 Depression, to former for depression

50 Smalltalk.

51. Humor er nyttigt, også som våben

52. Sort hvide handlinger. (Dikotome handlinger)

 

56. Livets grundbetingelser . Nogle betingelser, som ikke kan ændres.

57. Tilgivelse, hvad er betingelserne for tilgivelse

 

58. Søvnens nødvendighed.

59. Terapi udvikler.

60. Professionel terapi, terapeutvalg.

 

 

Lær hurtigere:

Læs på papir i stedet

for pc. tekst

 

Tips ved nyt stof. Undersøgelser viser, at indlæring kommer op på et højere niveau, hvis du læser en tekst på papir i stedet for på en skærm. Hvis du finder stof, som du skønner er værd at lære, må du udskrive teksten og strege det vigtigste under med en overstregningspen. evt med kommentarer.

Professor Anne Mangen og kolleger ved Stavanger Universitet anbefaler, at læse på papir. Undersøgelsen bygger på 7210 elever, år 2013. Tryk derfor artikler ud på papir.

 

 

Psykopati & parterapi