FORSIDE

Psykopati, parterapi, angst. Psyke.dk

 

 

Psykopati, Parterapi,

Stress & Angst.

 

ARTIKEL INDEKS

Redigeret den 11.marts 2018

Psykolog Henrik C.P. Krarup

Copyright.

Psykopati

At leve sammen med en psykopat er tragisk for de involverede. Parforhold kan også volde mange store problemer, som kun kan løses ved at begge parter indstiller sig på at få en win win aftale. Mange har det svært ved at erkende, at der er en mulighed for at han er psykopat, hvis han gentagne gange groft overskrider visse grænser. Disse grænser er beskrevet i artikler nedenfor.

"Det kan da ikke ske for mig at træffe en psykopat ". Psykopati er en alvorlig mental lidelse. Der er ingen diagnose som hedder psykopati, men det benævnes som dybe karakterændringer, som ofte kommer til udtryk i social sammenhænge. Hvad skal du gøre hvis du møder? Umiddelbart vil det være en god ide, at vide noget om psykopater generelt, så du kan drage sammenligninger.

 

Hvis du under læsningen er kommet i tvivl om, hvordan du skal håndtere din situation, er du velkommen til frit at stille nogle enkle spørgsmål til forfatteren psykolog Henrik C. P. Krarup. Besvarelse af spørgsmål er blot at betragte som en lille hjælp.

 

Telefonkontakt får du ved at sende en email til krarup.henrik@gmail.com eller sms. på 2073 7609, så finder vi en tid til dig via sms. Spørgsmål tages op via telefonen. Annonyme henvendelser besvares ikke, da psykologer har tavshedspligt.

 

Fysisk ændringer. Artikel 3. Omhandler forskning omkring hjernescanninger af formodede psykopater. Billederne viser scanninger af forlappen, hvor der ved sammenligning med en "normal" hjerne ses en mangel på hukommelse i netop de områder, der behandler og husker sociale interaktioner.

 

30 artikler 1-11F handler om psykopati. Psykoterapeutiske emner ligger til grund for en afbalanceret parforhold.

Det anbefales at søge et emne i artikelfortegnelsen,hvis du

ønsker at vide mere om, og klikke på indholdsfortegnelsen.

 

 

 

Artikelfortegnelse

Artiklerne er lette at læse på smartphones, men det kan rode lidt. Det anbefales at anvende PC eller Mac

 

3 Hvorfor psykopati. Teorier.

4 Vælg den rigtige terapeut.

4.A Psykopaten og samtaleterapi?

6.B Spørgsmål og svaren

7 Se objektivt på din psykopat

8 Symptomer, psykopatens typiske symptomer.

9.B Frels min psykopat. 2.del

9.E forstå psykopaten objektivt

10 Mistanken om psykopati

Parterapi

 

Parterapi er en god starterplatform, terapien kaldes også "korttids terapi". Den kan i mange tilfælde løse problemer. Korttidsterapi anvender færre konsultationer og går ikke i dybden.

Parterapi anvendes, når parterne gentagne gange har forsøgt at klare egne problemer. Løses de ikke der, anbefales individuel terapi.

12.A Win win processen bør bruges

 

Individuel terapi

 

Individuelt terapi er en dybere personlig terapiform, som er meget effektivt. Der sker en udredning af de dybereliggende årsager. Et individuelt terapiforløb tager længere tid, da flere faktorer skal udredes. En god psykolog bør (skal) give dig nogle værktøjer, som du kan benytte som holdepunkter i dit arbejde med dig selv. Mange klienter og psykologer bør lægge vægt på at holde fokus fra gang til gang, for at opnå resultater. Disse holdepunkter bør nedskrives, så de kan benyttes i andre sammenhænge.

Individuel terapi behøver ikke at tage lang tid, hvis man kender problemstillingen. Indenfor parterapi ses ofte, at stress og depression har indflydelse på partsituationen. Der henvises derfor til artikler omkring depression og stress på henholdsvis Nr. 49 og Nr.48

 

 

Angst

 

Bagved næsten alle problemer finder du angst i en eller anden form. Angst har en gennemgribende rolle i næsten alle psykisk problemer, da den har en hæmmende eller lammende effekt. Kan Angst helbredes: Prognosen er god, da de fleste angstformer kan behandles effektivt.

23 Kend din angst

26 Panikangst ptd, post traumatisk disorder

27 Social angst

28 Angst- traumer

29 Neurotisk angst

29 A Angst, behandling af angst

29 C SPØRGSMÅL, nogle typiske spørgsmål

 

Sorg

 

Sorg viser sig på mange måder, ved tab af forældre og slægtninge mm. Tab af en elsket,

personlige tab, f.eks. af ens egen troværdighed, ære, selvværd, ære eller materielle goder. Sorgen bør ikke være det bærende element i dit fremtidige liv, men det er ok at den fylder meget i nær fremtid. Der foregår en mentalhygiejnisk proces, som søger at genoprette den mentale balance, så at du kan vende tilbage til det normale liv.

 

Dyrkning af sorg, eller fortrængning af sorg, to yderpunkter, er ved overdrivelse negativt. Andre psykiske problemer, som var tilstede inden tabet kan forstærke sorgen. Dine medmennesker gør sjældent opmærksom på dit misbrug af sorgen.

30 Sorg generelt

31 Sorgens 4 faser

 

 

Opdragelse.

 

Opdragelse er altid en vanskelig sag. Der er ikke nogen opskrift på en god opdragelse. Det kan du godt opgive. Der vil altid være knaster selv hos de bedste familier. Det kan hjælpe meget på opdragelsen - eller tiden efter opdragelsen, at vende forholdene, så de værste misforståelser og direkte fejl ikke bundfælder sig.

Omdrejningspunktet er meget tæt kommunikation, og en medfølgende balance, da små og store ting til stadighed ændrer sig.

33 Basal tryghed. 1.del basic trust

34 Basal tryghed. 2. del. basic trust.

36 Forkælelse 1.del

35 A Opdragelse 1. del

35.B Opdragelse og sexualitet 2. del

 

 

Krise og lavt selvværd

 

Kriser er defineret som kortvarige. De er dybt frustrerende. Krise opstår, når gamle rutiner kommer til kort. Definitionen på en krise er netop, at der ingen umiddelbar løsning eksisterer og at en ny løsning skal findes.

 

38 Kriser generelt

39 Kriser,

 

Ondt i psyken & filosofiske tanker

 

Det handler om de psykiske forhold, som ikke umiddelbart har noget navn, men som er uudholdelige. Behandlingen er samtale.

 

49 Depression, to former

56. Livets grundbetingelser ændres ikke .

58. Søvn er alfa og omega.

60. Psykolog assistance

 

 

 

Artiklerne bliver først brugbare...

 

De fleste læsere vil forholde sig til artiklernes teorier og oplysninger på en overfladisk, dvs generel, måde, ligesom du ser på oplysningerne igennem en glasvæg. Eksemplerne og viden bliver først for alvor nyttige for dig, såfremt du inddrager og sammenligner oplysningerne med dine egne erfaringer.

Eksemplerne og oplysningerne her kan hjælpe dig med at sætte dine egne erfaringer i relief.