Psyke.dk er en database med psykologiske artikler.
 
 
HOME/ARTIKLER          PSYKOPATI        SPØRGSMÅL       PROFIL      LINK 
 
 
 

Mistanken

Om psykopati

Mistanke om din partners mulige psykopatiske træk

 

Udlånt af psykolog

Henrik c. p. Krarup

Rev. den 06.marts 2014

 

Hvis du har det skidt med dit parforhold, har du nok gjort dig mange tanker om, hvorfor det skal være sådan. Har du i nogen tid haft en mistanke om en speciel adfærd hos din partner, og at der måske er psykopatisk træk, vil det være bedst på sigt at få vished.

Det kan for de fleste i din situation være en modningsproces, som dannes på grundlag af dine ulykkelige situation. Har du opnået denne vished, er det ikke gjort med det, der må handles. Det kan være meget vanskeligt at handle.

Du kan frygte for hans reaktioner, som kan gå fra iskulde til raseri, økonomisk pression,ophidselse og vold.

Det er et ømtåligt emne, da der er mange usikkerhedspunkter. Det er derfor ikke altid lige let at give råd om dette område, det kommer an på en vurdering. For mange betyder det at de foretager overspringshandlinger, og undgår nervepirrende konfrontationer.

 

Det er hele din situation- dine tanker- og din baggrund, som skaber en næsten uovervindelig hindring. Hindringerne kan være mange. Du kan have ikke udfyldte forventninger og drømme, som du håber på vil gå i opfyldelse som tiden går. Du kan efterhånden udvikle en fantasiverden, som slet ikke harmonerer med virkeligheden, hvilket spærre af for en fornuftspræget vurdering af din virkelighed.

 

At tage tyren ved hornene,

dvs.. at kende til de virkelige forhold, og handle på dem, er derfor svært. Det kan selvfølgelig give dig en afklaret indre ro til at planlægge din fremtid, med eller uden din partner. Du fornemmer en stor styrke ved at være afklaret, da der sker en psykisk lettelse.

 

Problemet kan let være, at du ikke ved nok omkring psykopati, til at kunne handle. Det sker, at du har fået en halvkvædet vise forskellige steder fra, og hvis der går fantasi i området, kan det føre til en spindel af uro og angst. De krænkende situationer, som du kan udsætte for af din partner forekommer oftest, når forelskelsen har fortaget sig.

Hvis du har været udsat for adskillige sårende og grove handlinger fra hans side, kan det være et godt råd at få en udredning, som du selv kan foretage ved at læse dine egne noter om episoderne, eller tale om dem i en kognitiv samtaleterapi. Du kan ikke forvent at få hjælp fra ham, hvis han er angrebet af psykopati i middel til svær grad.

 

Lammet.

Hvis det er for slemt og næsten lammende at tænke på, må du søge at tage det med ro, og nedskrive noget af det, som du har det værst med. Det kan give en lettelse. Når du har mere styr på det, kan du overveje at handle evt., med professionelle mennesker. At henvende dig under en panikfase, kan forlænge et terapeutisk forløb. 

 

Fremtid med ham.

Hvis du ønsker at have en fremtid med ham, må du finde ud af , hvor han er i dit liv og om du kan regne med ham i kritiske situationer. Du har sikkert nogle erfaringer omkring kritiske situationer. Det nytter sjældent noget, at du får selvmedlidenhed, det kan ikke bruges til noget reelt. Selvmedlidenhed kan give en kort psykisk lettelse, men er klart skadeligt for dig i længden.

 

Den nødvendige erkendelse.

Du bliver nødt til at erkende dine forhold for at kunne handle fornuftigt. Husk at du ikke skal lade dig byde alt. Hvis du er i en situation, hvor du er blevet isoleret mentalt af ham, er der en nærliggende fare for, at du bare lader stå til- af mangel på overblik og mangel på god rådgivning.

Hvis du ser dig omkring og erfarer, at dine venner og veninder ikke kan bruges som rådgivere, er du overladt til dig selv og dine tanker. Du kan da blive da stadig mere isoleret med fare for at du udvikler en dyb afhængighed af psykopaten.

 

Indledende problemer

Din erkendelse af forholdene starter ofte med en manglende kommunikation med ham. Det er vigtigt, at du får en konkret viden om, hvordan og hvor dybt du er i stand til at tale tæt med ham. I mange tilfælde, tror kvinden, at der er en god kommunikation, men ved at spørge ham, hvad I lige har talt om, vil du få klarhed over hvad han har forstået.

Der er mange former og situationer, hvor kommunikationen set ud fra en psykologs optik, er overfladisk og uden reel værdi, selvom du muligvis kan tillægge jeres kommunikation stor værdi. Det kan du mene, fordi du måske er tilfreds med lidt og mener, at der er håb. Du kan også vise at du er tilfreds med hans kommunikation, da det vil stille ham tilfreds, så han ikke bliver hidsig eller vred. 

 

Kunsten at samtale.

At skabe en ”ægte og tæt” kommunikativ forbindelse er et kunststykke, som kræver to ligeværdige partnere, som begge!! ønsker en tæt forbindelse. Det vil lette betydeligt, hvis begge parter er vant til at tale om følelser.

Mulighederne for at kommet i tæt og kærlig kontat med ham, afhænger af begge parter. Nb. en psykopat er sjældent i stand til at tale om sine egne følelser, men han kan lade som om.

 

Hvis en af parterne er mentalt hæmmet, opstår der automatisk en vis træghed, hvor kun de absolut vigtigste sager bliver nævnt fra din side. Denne træghed kan dræbe en god daglig dialog. Samtaler bør ende op med, at begge parter kan indse modpartens behov og ønsker, og er villig til at indgå en win win aftale.

Gift for samtaler er, at hver part vil have ret. Ønsker om generelt at få ret, tyder på en vis form for umodenhed, som viser sig ved en rigid, dvs. stiv holdning. Det kan fortælle noget om personens selvværd.

 

Stiv holdning

Hvis du oplever denne stive holdning i udstrakt grad, betyder det, at du i praksis ikke har psykisk energi til at indlede og opretholde nogen alvorlig og forløsende samtale med vedkommende. Her vil det være på sin plads at tage en objektiv vurdering af, hvordan samtale med ham forløber.  

Du kan have en angst for konflikter, eller anden angst i samtaler med ham. Det kan også være en angst for at skubbe han væk fra dig. Det kan være angst for at såre ham, eller at sige ham imod.  

Det er naturligt, hvis du har angst. Dine forventninger til hans empatiske evner kan nedslides, så selv små fremskridt vil blive betragtet som meget positivt af dig. I almindelighed har han meget små empatiske evner.  

 

Skriv ned.

For at kunne se mere objektivt på dit forhold, vil det anbefales, at du nedskriver, hvad du oplever gang på gang. Dvs. specifikke erindringer. Du bør ikke involverer ham i dine notater, da det er private notater. Dine noter må du derfor opbevare sikkert. Ved hjælp af disse erfaringer, vil du i de fleste tilfælde kunne se et mønster, som kan føre til nogle nyttige konklussioner. Er du usikker, kan du søge psykolog. Du har da nogle fakta, som kan hjælpe med udredningen.

 

Du kan have det dårligt, at du tvinges til, trods din positive og kærlige indstilling, at se på årsagerne til din uudholdelige situation.  Du er ofte underforsynet med kærtegn og omsorg, så når du hører, at han mener at du selv er skyld i det hele, tror du på det, da han er meget overbevisende. Du pleaser ham og tror, at han er på rette spor.

Du oplever hans glimtvise positive stemning, som du vurderer som et tegn på, at han vil ændre sig og være sød, som han var i begyndelsen af jeres forhold. Mange gange skal der meget lidt godt opførsel til fra hans side, før du vurderer, at der er fornyet håb. I  øvrigt fremkommer hans positive handlinger normalt, når han vil opnå noget hos dig.

 

Almindelig parforhold contra psykopati

I almindelige forhold er der fejl på begge sider, når noget går galt. Men hvis vi er inde på psykopati, er forholdene en del anderledes. Er der problemer her, vil du se,  at psykopaten kan handle langt mere hensynløst, være mere kontrollerende, lyve mere raffineret mm. Se artiklen med psykopatiens symptomer.

 

Typiske ses det, at han konsekvent skyder skylden på dig. Det sker ofte, at du får hele skylden, og at han søger at styre dig ved at give dig dårlig samvittighed.- og det kan få dig til at gøre de utroligste ting.  

Hans manglende hengivenhed og empati er typiske træk. Han er ofte totalt ligeglad med dine følelser. 

 

Skaderne

kan vise sig ved at du efterhånden føler dig gennemkontrolleret og bundet. Senere i forløbet kan du undre dig over din egen handlemåde. Du kan handle, som det slet ikke ligner dig som du var førhen. Du kan med andre ord ikke genkende dig selv og dine handlinger fra perioden inden du traf ham. 

 

Det kan tage adskillige udrednings samtaler at finde ud af, hvad der er sket. Du kan have en vag følelse om årsagerne. Spørger du ham direkte til hans adfærd, kan han svare, at du selv er skyld i de negativ ting du oplever med ham. Han kan også svare, at du indirekte har tvunget ham til at handle sådan. Han kan sige, at det er dig, der skal ændre dig, ikke ham. Han kan ligeledes sige, at han har handlet af kærlighed til dig, for at beskytte dig!! 

 

Husk på, at han er en mester i at belægge sine ord, og at du i de fleste tilfælde tror på hvad han siger- i hvert fald til at begynde med.

 

Om at tale med ham.

Hvis du er offer for en psykopat, vil du normalt have svært ved at henvende dig til ham, når du er utilfreds, da du har erfaringer omkring dette. Hvis du søger en forklaring af ham, kan du opleve, at du kan have svært ved at finde de rigtige ord overfor ham. Det er ligesom ordene skal støbes ind i sukker, for at de accepteres af ham. Det kan du gøre, fordi du ikke ønsker, at han skal handle overilet, eller handle rasende eller med vold. Angsten for at være alene kan også ramme dig.

 

Hvis du endelig presser ham til at tale med dig under 4 øjne, ses det ofte, at du kan fremtræde lidt for bedende, eller pleasende (sukkersød) i et forsøg på at give udtryk for dine ønsker og følelser. Du kan have et håb om, at han vil se sagen fra din side. Desværre har han sjældent den form for empati. I de fleste tilfælde kommer du til at tale for døve øren, hvis han ikke ligefrem forsvinder.

 

Du får yderst sjældent hans accept af din situation. Han kommenterer sjældent, hvad han inderst inde føler. Du kan komme langt ind i din egen monolog, før at du opdager, at han ikke er med.

Der kan være klare tegn på hans manglende interesse. Han kan dog også reagere positivt og forstående, hvis det kan betale sig for ham selv. Det er uvist, om det er skuespil.  Du kan føle, at hele situationen ikke ændrer sig radikalt, det føles som om du slår i en dyne.

 

Hvis du oplever at ovennævnte forhold kan passe nogenlunde til din situation, vil rådet være, at du så objektivt som muligt undersøger og nedskriver dine dyrekøbte erfaringer.

 

 

 


home           


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bb